Spelregels

Alle regels die je nodig hebt om te winnen!

 • Blackjack

  +

  Ons Blackjack spel bestaat uit een croupier en een speler. De croupier heeft 6 stapels speelkaarten die allemaal door elkaar gemengd zijn.

  Voordat de croupier de kaarten uitdeelt, kiest de speler het bedrag dat hij wil inzetten door te dubbelklikken op de stapel met chips (1€, 5€, 10€, 25€, 50€, 100€ of 500€). Nadat de speler zijn inzet heeft geplaatst, moet hij op de "PLAY"-button drukken.

  Zodra de croupier de kaarten begint uit te delen, kan de speler zijn inzet niet meer wijzigen.
  Verschillende knoppen zullen oplichten om je de gevarieerde gameplay mogelijkheden te tonen. Zo zal er bijvoorbeeld een "SPLIT"-button verschijnen wanneer je de kaarten in twee stapels kan splitsen, zodat je met twee afzonderlijke handen kan spelen.

  Bij Blackback moet de speler ofwel 21 ofwel zo dicht mogelijk bij 21 zien te komen door de waarde van alle ontvangen kaarten op te tellen, zonder dat hij over een totaal van 21 gaat. De speler wint het spel als hij een totaal van 21 heeft of als zijn totaal hoger ligt dan dat van de croupier, zonder hierbij over 21 te gaan, want dan verliest hij het spel (ook "bust" genoemd). Als de opgetelde waarde van de speler gelijk is aan de opgetelde waarde van de croupier, dan krijgt de speler zijn oorspronkelijke inzet terug. De waarde van elke kaart is het nummer dat erop vermeld staat. Kaarten zoals Boer, Dame of Heer hebben elk een waarde van tien. De Aas kan tellen als 1 of als 11, naargelang de keuze van de speler.

  • Eerst ontvangt de speler 2 kaarten open. De speler mag zoveel kaarten trekken als hij/zij wil om zo dicht mogelijk bij 21 te komen.
  • De croupier ontvangt ook 2 kaarten; één open, de andere gesloten. De croupier zal zijn gesloten kaart alleen onthullen wanneer de speler klaar is met zijn partij.
  • Daarna draait de croupier de gesloten kaart om.
  • Als het totaal van de croupier tussen 17 en 21 ligt, moet hij stoppen met kaarten te trekken.
  • Als het totaalbedrag van de croupier gelijk of lager is dan 16, dan moet de hij kaarten blijven kopen tot hij een totaal van 17 of hoger bereikt.
  • Zodra de waarde boven 21 loopt, verliest de croupier het spel en wint de speler.
  • De speler wint het spel als de opgetelde waarde in zijn hand hoger is dan dat van de croupier, zonder de 21 te overschrijden.
  • Alle handen met een lagere waarde dan de hand van de croupier verliezen het spel.
  • Als de speler een Blackjack heeft (dit betekent een 10 of een Aas) wint hij anderhalf keer zijn inzet tenzij de croupier ook een Blackjack heeft. In dit geval is er sprake van gelijkspel.

  OPTIES:

  "VERDUBBELEN"
  De speler kan op "VERDUBBELEN" drukken nadat hij zijn eerste twee kaarten heeft ontvangen.
  Deze optie zal automatisch de oorspronkelijke inzet van de speler verdubbelen en de croupier geeft hem/haar een derde kaart open.
  De speler kan hierna geen nieuwe kaarten meer ontvangen.
  Verdubbelen is enkel mogelijk wanneer de speler zijn eerste twee kaarten krijgt of nadat hij het spel "split”.

  "SPLIT"
  Als de eerste twee ontvangen kaarten dezelfde waarde hebben, kan de speler zijn hand in twee verschillende handen splitsen.
  Elke hand wordt dan onafhankelijk gespeeld.
  De speler speelt nu met twee verschillende handen. Hij kan zoveel kaarten kopen als hij wil voor elk van zijn handen, zolang hij niet boven 21 komt.
  Als de speler twee Azen splitst en daarna Blackjack krijgt, wordt dit geteld als een gewone 21. Als de croupier ook een 21 heeft, geldt dit als gelijkspel.

  "STOP"
  De speler kan op "STOP" drukken nadat hij zijn twee kaarten heeft ontvangen.
  Dit staat de speler toe het spel te verlaten en de hele of de helft van zijn oorspronkelijke inzet terug te krijgen, afhankelijk van de spelsituatie.
  Het spel begint dan gewoon opnieuw.

  "VERZEKERING"
  De speler heeft de kans zich te laten "Verzekeren" wanneer de open kaart van de croupier een Aas is. Dit betekent dat de speler mag gokken met de helft van zijn oorspronkelijke inzet om er zeker van te zijn dat hij niet zijn hele inzet verliest wanneer de croupier, naast zijn Aas, een hand met 10 of een kaart met Boer, Dame of Heer toont.
  Als de hand van de croupier een Aas en een 10 is, dan wint de speler twee en een halve keer de inzet van de Verzekering (wat betekent dat hij zijn oorspronkelijke inzet en inzet van zijn Verzekering behoudt).
  Als de gesloten kaart van de croupier een waarde van lager dan 10 heeft, verliest de speler zijn Verzekeringsinzet en gaat het spel gewoon verder als normaal. De winnaar is degene die het dichtst bij de 21 zit.
  Splitsen en Verdubbelen is niet mogelijk wanneer de Verzekering wordt gebruikt.

  "Push" of "Draw" (gelijkspel):
  Er is sprake van gelijkspel wanneer de croupier en de speler hetzelfde bedrag in opgetelde waarde van de kaarten hebben. Bij gelijkspel verliest niemand en de speler krijgt zijn oorspronkelijke inzet terug.

 • Europees Roulette

  +

  Je kan op verschillende manieren inzetten met Europees Roulette. Elke inzet dekt een bepaald aantal getallen af en kent een andere verdeling, zoals vermeld in het 'Uitbetalingsschema' (zie hieronder). De Europese versie van roulette heeft slechts één nul en biedt meer winkansen dan de Amerikaanse versie, die twee nullen heeft.

  • Elke speler moet in het begin het bedrag kiezen dat hij wil inzetten.
  • Daarna kan hij zijn inzet plaatsen op de gewenste vakken.
  • Nadat de speler zijn inzet heeft geplaatst, moet hij op de “play"-button drukken zodat de croupier het roulette-rad activeert.
  • Nadat de bal is gestopt bij een getal, verkondigt de croupier het bedrag dat de speler gewonnen heeft (indien van toepassing).

  Enkelvoudige inzet
  De speler kan op elk getal inzetten (incl. 0) door een chip op het vakje in kwestie te plaatsen.

  Gesplitste inzet
  De speler kan op twee getallen inzetten door een chip op de lijn plaatsen die de twee getallen scheidt.

  Straatinzet
  De speler kan op 3 getallen inzetten die in een horizontale lijn op de roulettetafel liggen. Spelers plaatsen de chip op de verticale lijn tussen de buitenste en binneste gokgebieden en winnen als de bal op één van de 3 corresponderende getallen belandt.

  Hoekinzet
  De speler kan op vier getallen inzetten door een chip op de tafel bij het punt te zetten waar vier getallen samen komen.


  Dubbele straatinzet
  De speler kan op twee "Straatinzetten" (zes verschillende getallen in twee rijen van drie getallen (straten) inzetten. Hiervoor moet hij een chip plaatsen op de binnenkant van de linker grenslijn die de twee rijen kruist.

  Kolominzet
  Onderaan iedere getallenkolom bevinden zich drie vakjes waarop "2 tot 1" staat.

  • De speler kan op al deze getallen inzetten door zijn chips op één van deze vakjes te plaatsen.
  • Als er correct werd ingezet op één van de getallen, dan ontvangt de speler zijn winst in een 2:1 verhouding. 0 is een verliezend getal.

  Dozijninzet
  De speler kan op een groep van twaalf getallen zetten

  • door de chips op één van de drie vakjes gemarkeerd met "1ste 12", "2de 12" of "3de 12" te plaatsen.
  • Als één van de 12 getallen van de speler het getal is waar de roulette-bal op valt, ontvangt de speler zijn winst in een 2:1 verhouding. 0 is een verliezend getal.

  Rood/zwart, even/oneven, hoog/laag
  De speler kan een inzet plaatsen op één van de linkse vakken aan de lange kant van de tafel. Deze vakken omvatten de helft van alle getallen van de roulettetafel (behalve nul).

  • Elk vak omvat 18 getallen.
  • De speler zet hetzelfde bedrag in voor alle partijen (1:1); bij 0 verliest de speler.

  Recente getallen
  Dit scherm geeft de dertien meest recente getallen aan.


  ENKELVOUDIGE INZET:
  1 getal
  35:1
  GESPLITSTE INZET:
  2 getallen
  17:1
  STRAATINZET:
  3 getallen
  11:1
  HOEKINZET:

  4 getallen

  8:1

  DUBBELE STRAATINZET:

  6 getallen

  5:1

  KOLOMINZET:
  12 getallen
  2:1
  DOZIJNINZET:

  12 getallen

  2:1

  SIMPELE INZET (laag/hoog, even/oneven, rood/zwart):

  18 getallen

  1:1

  Opmerking: het is mogelijk inzetten te plaatsen met twee, drie of zelfs vier getallen.

  • Bijvoorbeeld, als de speler ook nul gebruikt, kan hij inzetten plaatsen op: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, or 1+2+3+0.
 • Amerikaans Roulette

  +

  Je kan op veel verschillende manieren inzetten met Amerikaans Roulette Roulette. Elke inzet dekt een bepaald aantal getallen af en kent een andere verdeling, zoals vermeld in het 'Uitbetalingsschema'.

  Amerikaans Roulette wordt met twee nullen gespeeld (0 en 00) en biedt meer inzet mogelijkheden dan Europees Roulette.

  • Elke speler moet in het begin het bedrag kiezen dat hij wil inzetten.
  • Daarna kan hij zijn inzet plaatsen op de gewenste vakken.
  • Nadat de speler zijn inzet(ten) heeft geplaatst, moet hij op de “play"-button drukken zodat de croupier het roulette-rad activeert.
  • Nadat de bal is gestopt bij een getal, verkondigt de croupier het bedrag dat de speler gewonnen heeft (indien van toepassing).

  Enkelvoudige inzet
  De speler kan op elk getal inzetten (incl. 0 en 00) door een chip op het vakje in kwestie te plaatsen.

  Gesplitste inzet
  De speler kan op twee getallen inzetten door een chip op de lijn plaatsen die de twee getallen scheidt.

  Straatinzet
  De speler kan op 3 getallen inzetten die in een horizontale lijn op de roulettetafel liggen. Spelers plaatsen de chip op de verticale lijn tussen de buitenste en binneste gokgebieden en winnen als de bal op één van de 3 corresponderende getallen belandt.

  Hoekinzet
  De speler kan op vier getallen inzetten door een chip op de tafel bij het punt te zetten waar vier getallen samen komen.

  Bovenste rij
  De speler kan op de getallen 0, 00, 1, 2 en 3 inzetten door een chip te plaatsen op het kruispunt tussen 0, 1, 2 of 00, 2, 3.

  Dubbele straatinzet
  De speler kan op twee "Straatinzetten" (zes verschillende getallen in twee rijen van drie getallen (straten) inzetten. Hiervoor moet hij een chip plaatsen op de binnenkant van de linker grenslijn die de twee rijen kruist.

  Dozijninzet
  De speler kan op een groep van twaalf getallen zetten:

  • door de chips op één van de drie vakjes gemarkeerd met "1ste 12", "2de 12" of "3de 12" te plaatsen.
  • Als één van de 12 getallen van de speler het getal is waar de roulette-bal op valt, ontvangt de speler zijn winst in een 2:1 verhouding. Bij 0 en 00 verliest de speler zijn inzet.

  Rood/zwart, even/oneven, hoog/laag
  De speler kan een inzet plaatsen op één van de linkse vakken aan de lange kant van de tafel. Deze vakken omvatten de helft van alle getallen van de roulettetafel (behalve nul).

  • Elk vak omvat 18 getallen.
  • De speler zet hetzelfde bedrag in voor alle partijen (1:1); bij 0 en 00 verliest de speler.

  Recente getallen
  Dit scherm geeft de dertien meest recente getallen aan.


  Uitbetalingsschema
  ENKELVOUDIGE INZET:

  1 getal

  35:1

  GESPLITSTE INZET:

  2 getallen

  17:1

  STRAATINZET:

  3 getallen

  11:1

  HOEKINZET:

  4 getallen

  8:1

  BOVENSTE RIJ:
  5 getallen
  6:1
  DUBBELE STRAATINZET:

  6 getallen

  5:1

  DOZIJNINZET:

  12 getallen

  2:1

  SIMPELE INZET (laag/hoog, even/oneven, rood/zwart):

  18 getallen

  1:1

  Opmerking: De speler mag inzetten plaatsen met twee, drie, vier of zelfs vijf getallen.

  • Bijvoorbeeld, als de speler ook nullen gebruikt, kan hij inzetten plaatsen op: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+00, or 1+2+3+0+00.
 • Progressief Roulette

  +

  De regels voor Progressief Roulette zijn dezelfde als die voor Europees Roulette.

  • Er zijn net zoveel genummerde vakken als bij Europees Roulette (van 0-36).
  • De minimum inzet is 2 credits:
   • 1 credit verplicht op een "side bet" van Progressief Roulette en
   • 1 credit op de tafel.

  Met de "side bet" kwalificeert de speler zich voor verdere uitbetalingen volgens onze regels:

  De "side bet" wordt aan het totale progressieve bedrag bij elke spin toegevoegd in het geval van een correcte inzet.

  • 2 keer achter elkaar - 15 credits
  • 3 keer achter elkaar - 15 credits + 200 credits
  • 4 keer achter elkaar - 15 credits + 200 credits + 3.000 credits
  • 5 keer achter elkaar - 15 credits + 200 credits + 3.000 credits + de progressieve JACKPOT

  Bij onregelmatigheden worden de partijen en de betalingen afgebroken.

 • Slotmachines

  +

  Om aan de Slotmachines te kunnen spelen:


  moet de speler eerst beslissen welk bedrag hij wil inzetten. De speler kiest het bedrag door op de "+ / -"-button te klikken.


  De speler kan dan beslissen op hoeveel rijen hij wil inzetten.


  De speler kan op maximaal 9 rijen spelen. Hij kan het aantal rijen kiezen door herhaaldelijk op de knop"RIJEN KIEZEN" te klikken.


  Nadat de speler het bedrag dat hij per rij wil inzetten en het aantal rijen waarop dit zal gebeuren heeft gekozen, kan hij een inzet van tot 3 keer de oorspronkelijke inzet kiezen.


  De speler heeft nu de mogelijkheid om op de knopppen met het aantal inzetten per rij te klikken. Bijvoorbeeld "INZET 1", "INZET 3", "INZET 5” enz. en "BET MAX”.


  De slotmachine cyclus

  Het spel begint wanneer:

  • de speler een eerste inzet van zijn creditmeter maakt, die nog niet voor het voorgaande spel is gebruikt.

  Een spel wordt beschouwd als voltooid wanneer:

  • De speler het spel niet kan voortzetten zonder extra credits van de creditmeter in te zetten en geen risicocredits heeft.

  Volgende spelvormen worden als enkele game beschouwd; dit betekent dat deze beëindigd moeten worden voordat het spel als voltooid kan worden beschouwd:

  • Spellen die een "gratis spel”-feature starten en hieruit resulterende gratis spellen
  • Metamorfische features
  • "Second screen"-bonusfeature(s)
  • De favoriete spellen van de speler
  • Spellen waarvoor extra credits mogen worden ingezet
  • Spelfeatures

  De tijd na voltooiing van een spel en voor het begin van een nieuw spel wordt "Idle Mode" genoemd (rustperiode).

  "INZET 1”:
  INZET 1 maakt het voor de speler mogelijk om één munt per spel en rij in te zetten.
  Nadat de speler zijn inzet heeft geplaatst, moet hij op “SPIN” klikken. Dit activeert automatisch de slotmachine.

  "INZET 2”:
  INZET 2 maakt het voor de speler mogelijk om 2 munten per spel en rij in te zetten.
  Nadat de speler zijn inzet heeft geplaatst, moet hij op “SPIN” klikken. Dit activeert automatisch de slotmachine.

  "INZET 3”:
  INZET 3 maakt het voor de speler mogelijk om twee munten per spel en rij in te zetten.
  Nadat de speler zijn inzet heeft geplaatst, moet hij op “SPIN” klikken. Dit activeert automatisch de slotmachine.

  "MAX INZET”:
  MAX INZET maakt het voor de speler mogelijk om automatisch het maximum aantal munten per spel en rij in te zetten.
  Nadat de speler zijn inzet heeft geplaatst, moet hij niet noodzakelijk op “SPIN” klikken. De MAX INZET knop activeert de slotmachine automatisch.

 • Videopoker

  +

  De videopoker-machines maken deel uit van de grote familie van de slotmachines, maar de winnende combinaties zijn dezelfde als poker.

  Bij Videopoker moet je proberen de best mogelijke hand te krijgen met 5 pokerkaarten.


  De speler moet eerst het bedrag kiezen dat hij wil inzetten, en hoeveel keer hij dit bedrag wil inzetten (dit kan door één of meerdere keren te klikken op "INZET 1", of, als de speler besluit het maximum bedrag per spel in te zetten, te klikken op “MAX INZET”).
  Vervolgens kan de speler op de "KAARTEN"-button klikken om zo de eerste 5 kaarten te ontvangen.
  De speler kan dan kiezen welke kaarten hij wil houden of wil verwerpen door op de kaart zelf of op de button direct daaronder te klikken. Daarna klikt hij op de “KAARTEN” button
  om de tweede hand uit te delen. De croupier deelt nu nieuwe kaarten uit voor de tweede hand, afhankelijk van hoeveel kaarten de speler heeft verworpen (de speler moet in totaal 5 kaarten in zijn hand hebben). Het proces van houden/verwerpen van de kaarten komt slechts éénmaal per spel voor.


  Het doel van dit spel is om de beste pokercombinaties met je kaarten te verkrijgen om zoveel mogelijk uitbetaald te worden.

  Uitbetalingsschema's
  Het uitbetalingsschema kan varieeren afhankelijk van de game/tafels waarop de speler aan het spelen is.

  Bijvoorbeeld: Een mogelijk uitbetalingsschema voor Videopoker: "Jacks or Better":

  Winnende handen:

  "Jacks or Better": De speler wint alleen als hij een paar Boeren, Dames, Heren of Azen wint.
  Een lager paar brengt geen winst op.
  Double pair: Twee paren van kaarten met twee verschillende waarden (bijvoorbeeld een Dame en Heer en een paar van 2'en).
  3 of a kind: Drie kaarten met dezelfde waarde (bijvoorbeeld drie 7'en).
  Straight: Vijf opeenvolgende kaarten van verschillende kleuren (bijvoorbeeld harten-2, schoppen-3, klaveren-4, ruit-5, klaveren-6).
  Flush: Vijf kaarten van dezelfde kleuren in om het even welke volgorde (bijvoorbeeld: 2, A, 9, 5, hartendame).
  Four of a kind: Vier kaarten van dezelfde waarde (bijvoorbeeld: ruiten-7, klaveren-7, harten-7, schoppen-7).
  Straight flush: Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur (bijvoorbeeld schoppen-5, -6, -7, -8, -9).
  Royal Flush: Vijf opéénvolgende kaarten van dezelfde familie, startend met 10 en eindigend met Aas (bijvoorbeeld 10, Boer, Dame, Heer, Schoppenaas).


  1 Munt

  2 Munten

  3 Munten

  4 Munten

  5 Munten

  Royal Flush

  250

  500

  750

  1000

  3000

  Straight flush

  50

  100

  150

  200

  250

  4 of a kind

  25

  40

  60

  80

  100

  Full House

  6

  12

  18

  30

  35

  Flush

  5

  10

  15

  24

  25

  Straight

  4

  8

  12

  16

  20

  3 of a kind

  3

  6

  9

  12

  15

  Double pair

  2

  4

  6

  8

  10

  Jacks or Better

  1

  2

  3

  4

  5

 • Stud Poker

  +
  • De speler kiest eerst het bedrag waarop hij wil inzetten en moet daarna op de "PLAY” button drukken, zodat de croupier de kaarten uitdeelt.
  • De speler en de croupier ontvangen beiden 5 kaarten. Alle kaarten van de croupier zijn gesloten, behalve één.
  • Op dit punt in het spel weet de speler wat zijn vijf kaarten zijn en wat één van de vijf kaarten van de croupier is (de open kaart).
  • Aansluitend moet de speler besluiten of hij de vier andere kaarten van de croupier wil zien door op de “RAISE” (Aannemen) button te drukken of dat hij toch liever zijn hand beëindigt door op "PASS" te klikken.

  Door op “PASS” te klikken, verliest de speler zijn oorspronkelijke inzet.
  Door op “RAISE” te klikken, gaat het spel verder en verdubbelt de oorspronkelijke inzet.

  De croupier moet dan zijn vijf kaarten aan de speler tonen.
  De croupier kwalificeert alleen wanneer de kaartcombinatie een Aas of een Heer bevat.

  • Als de croupier niet kwalificeert en de speler al heeft ingezet, wint de speler eenmaal zijn oorspronkelijke inzet en krijgt hij zijn oorspronkelijke inzet en zijn verhogings-inzet terug.
  • Als de croupier zich kwalificeert en de hand van de croupier de hand van de speler verslaat, dan verliest de speler zijn oorspronkelijke inzet en zijn verhogings-inzet.
  • Als de croupier zich kwalificeert en de speler de hand van de croupier verslaat, wint de speler het spel. De croupier geeft dan het inzetbedrag aan de speler terug (de oorspronkelijke inzet van de speler wordt verdubbeld PLUS de verhogingsbet komt erbij) samen met het bedrag dat naar de kaartcombinatie die door de speler is verworven is gewonnen (winstschema is verder beneden uitgelegd en is eveneens aan de linker bovenkant van de spelpagina terug te vinden).

  Caribbean Stud Poker Uitbetalingsschema

  Hand

  Winst

  Royal Flush

  100:1

  Straight flush

  50:1

  4 of a kind

  20:1

  Full House

  10:1

  Flush

  8:1

  Straight

  5:1

  3 of a kind

  3:1

  2 pair

  2:1

  Pair

  1:1


 • Rad van Fortuin

  +

  De speler heeft als doel te voorspellen op welk getal het balletje in Rad van Fortuin zal belanden.

  1. Moet de speler eerst beslissen welk bedrag hij wil inzetten volgens de vastgestelde minimum en maximum limieten.
  2. Daarna moet hij het getal kiezen waarop hij wil wedden, of anders gezegd, het getal waarop hij gelooft dat de bal zal belanden.

  De croupier activeert dan het Rad van Fortuin. Het resultaat van het spel is het getal in het Rad van Fortuin waarop de bal belandt wanneer het Rad niet meer draait.

  De speler wint wanneer de bal stopt op het getal dat hij voorspeld had. Het Rad van Fortuin mag niet onderbroken worden en moet drie keer volledig rondgaan opdat de resultaten geldig zijn.

  De croupier neemt de verliezende inzetten en betaalt de winnende inzetten naar het volgende schema uit:  INZET

  UITBETALING

  AANTAL KANSEN
  OP HET RAD VAN FORTUIN

  1
  2
  5
  10
  20
  40 Joker
  40 Casino

  1:1
  2:1
  5:1
  10:1
  20:1
  40:1
  40:1

  24
  15
  7
  4
  2
  1
  1

 • Keno Shootout

  +

  De echte Keno-fans kunnen hun hart ophalen met Keno Shootout, een leuk en spannend spel waarmee je veel geld kan winnen!

  Om te beginnen kan je tussen de 2 en 10 getallen kiezen uit de speeltabel die bestaat uit de getallen 1 tot en met 80. Hoe meer getallen je selecteert, hoe groter de totale uitbetaling zal zijn, maar het aantal vereiste hits neemt ook toe. Je kan een getal ook deselecteren door er opnieuw op te klikken of, als je meteen alle selecties wil wissen, kan je op de clear button klikken.

  Nadat je je getallen gekozen hebt, klik je op play om de inzet te plaatsen en het spel te beginnen. Klik op de knoppen 5 of 10 om 5 of 10 rondes achter elkaar te spelen.
  Voor ieder spel worden er 20 willekeurige getallen geselecteerd en weergegeven op de speeltabel. Als deze getallen overeenkomen met de door jou gekozen getallen is er sprake van een hit. Bij het bereiken van een bepaald aantal hits win je geld.

  Maak kennis met dit bloedstollende spel en probeer zoveel mogelijk hits af te troggelen van onze gevaarlijke cowboy! Laat je uitdagen en verdien een grote geldprijs! Je kunt verschillende combinaties uitproberen om te ontdekken wat voor jou het beste werkt.

 • Money Ballons

  +

  Money Balloons is een eenvoudig spel dat je een fortuin kan opleveren! Fantastisch als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging of als je een snelle pauze wil tijdens de rondes van je andere favoriete spellen! Zelfs als je het nog nooit eerder hebt gespeeld is Money Balloons zeer gemakkelijk onder de knie te krijgen: prik de ballonnen lek om te ontdekken welke getallen (van 1 t/m 9) erin verstopt zitten. Bij drie getallen op een rij horizontaal, verticaal of diagonaal heb je gewonnen! Vervolgens moet je dan alleen nog maar de laatste prijsbalon lek prikken om te zien wat je hebt gewonnen. Je maakt iedere dag kans op de jackpot van maar liefst 7777 munten!

  Wacht niet langer en maak vandaag nog kennis met Money Balloons. Dankzij de simpele, maar mooie graphics is het spel fantastisch om te spelen! Of je nu gaat voor het grote geld of gewoon een leuke tijd wilt hebben, Money Balloons voldoet altijd aan je verwachtingen. Win de jackpot die tot 7777 munten kan bevatten, allemaal in dit geweldige spel! Hou je naald maar klaar, want eens je begonnen bent, zal je niet meer willen stoppen!

paysaferesponsible gaming© 2012 - 2024 Casino 777